تبلیغات
کلبه عشق و لبخند - اس ام اس خنده دار

ﻣﻦ ﺍﮐﺜﺮﺍ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ ﭘﯿﺎﻡ ﻣﯿﺪﻩ ﻧﺨﻮﻧﺪﻩ ﭘﺎﮐﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ ﭘﯿﺎﻡ ﺩﺍﺩ :
ﺑﺬﺍﺭ ﺣﺮﻓﻤﻮ ﺑﺰﻧﻢ ﺍﮔﻪ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﻮﺩ ﺑﻌﺪ ﭘﺎﮐﺶ ﮐﻦ :|


*******

شبکه خبر گفت : ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﯿﺪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺮﻑ
ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﻧﯿﺎ ﺩﺍﺭﺩ؟
خوب،ﺷﻤﺎ ﻣﺸﺮﻭﺏ ﺭﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﮐﻨﯿﺪ ! ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺧﻮﺭﺩ ﺏ ﻣﻦ ﻓﺤﺶ ﺑﺪﯾﺪ.


*******

یكی ﺍﺯ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎﺕ ﻧﺎﺳﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﻣﯿﺮﯾﻢ ﺷﻬﺮﺑﺎﺯﯼ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﭘﯿﭻ ﻭ ﻣﻬﺮﻩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﻣﯿﺒﺮﻡ
ﻫﺮ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﯿﺸﯿﻢ ﺑﻪ ﺑﻐﻞ ﺩﺳﺘﯿﻢ که ﺍﺻﻮﻻ ﺁﺩﻡ ترسوییه
ﻣﯿﮕﻢ :ﯾﺎ ﺧﺪﺍ ﺍﯾﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺑﺎﺯ ﺷﺪ؟؟؟ :))))

*******

ﻣﯿﮕﻮﯾﻨﺪ ﺷﯿﺸﻪ ﻫﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ...
ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺭﻭﯼ ﺷﯿﺸﻪ ﯼ ﺑﺨﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯼ ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺩﻭﺳﺘﺖ
ﺩﺍﺭﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﮔﺮﯾﺴﺖ .
.
.
.
.
.
.
ﯾﻪ ﺑﺎﺭﻡ ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺩﻭﺳﺘﺖ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺑﺎﺯﻡ ﮔﺮﯾﺴﺖ
ﯾﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻮﺷﺘﻢ : ﺳﻼﻡ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﯿﺸﻪ؟؟ ﺑﺎﺯ ﮔﺮﯾﺴﺖ
ﻓﮏ ﮐﻨﻢ ﺍﻓﺴﺮﺩﮔﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﺩﯾﻮﺍﺍﺍﻧﻪ

*******

مراحل ﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ
ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﭼﭗ ﻭ ﺭﻓﺘﻦ ﺗﺎ ﻭﺳﻂ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ
ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺖ ﻭ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ
ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﺗﻮ ﺍﯾﺮاﻥ...
ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﭼﭗ . ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺖ . ﺩﻭ ﻗﺪﻡ ﺟﻠﻮ . ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ
ﭼﭗ . ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺖ . ﺩﻭﻗﺪﻡ ﺟﻠﻮ .
ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﭼﭗ . ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺭﺍﺳﺖ . ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﻭﺳﻂ
ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ . ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﭼﭗ . ﺯﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺭﺭﺭﺭﺗﺖ :l
ﺍﻧﺎ ﻟﻠﻪ ﻭ ﺍﻧﺎ ﺍﻟﯿﻪ ﺭﺍﺟﻌﻮﻥ
:))))

*******

اﯾﻦ ﺗﺮﻡ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻪ ﺍﺯ ﮐﺴﯽ ﺟﺰﻭﻩ ﻣﯿﮕﯿﺮﻡ ﻧﻪ ﮐﺘﺎﺏ !!!
...
....
.....
......
... ... ........
..........
..
...
ﺧﺪﺍﺭﻭ ﺷﮑﺮ ﻫﻤﺸﻮ ﺍﺯ ﺗﺮﻡ ﻗﺒﻞ ﺩﺍﺭﻡ

********

اس.ام.اسِ شوهر به زن:
نترس... من از پله های اداره افتادم و خانوم چهانپور منو که بیهوش
بودم رسوند به بیمارستان! احتمال خونریزی مغزی هست و پای چپ
و دندۀ راستم هم شکسته!
زن: خانوم جهانپور کیه؟؟؟!!

*******

با بابام رفتیم بنگاه میگم :آقا مزرعه دارین؟
.
.
.
میگه میخواین بخرین؟
.
.
.
بابا گفت:نه ما مترسکیم اومدیم دنبال کار..... :|

*******

ﺍﮔﺮ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﻓﻭﺵ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎﺩ ﻧﮕﺮﻓﺘﯿﺪ؛
ﺍﮔﺮ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﺗﻮ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﯼ ﻓﻮﺵ ﻭ ﻓﺤﺎﺷﯽ
ﺁﭘﺪﯾﺖ ﻭ ﺑﺮﻭﺯ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ... ...
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﭽﻪ ۴ / ۵ ﺳﺎﻟﻪ ﺩﻋﻮﺍ
ﮐﻨﯿﺪ :|

*******

مـامـانــم مـیـگـه آب جــوش میـریــزی بــسـم ا… بــگـو!!!
مـمـکـنـه بــریــزی روی بــچـه جِـــن :|
میـگــم:آخـــه مــادر مــن..
مــگــه جــنـهـا بـیـکـارن بــچـه شــونـو بـیـارن تــو ظـرفـشـویـیـه مــا؟؟
مـیـگــه: خــب بــچـه ن دیــگـه ! شـیـطـونـن؛ خـودشـون مـیـان :|موضوعات مرتبط : اس ام اس،


تاریخ : سه شنبه 16 اردیبهشت 1393 | 09:37 ب.ظ | نویسنده : hassan | نظر یادت نره