تبلیغات
کلبه عشق و لبخند - هیچوقت.......


هیـــــچوقت کســی رو پــس نــزن کــه ...


دوســـتت داره .. مراقــــــب توئـــه ....

و نگرانــــــــــــت میشــه !

چـــون یــک روز ...

بیــدار میشـــی و میبینــی ..

مـــــــــاه رو از دســــت دادی ...

وقتــی که داشــتی ســـــــتاره ها رو میشـــمردی .. !!موضوعات مرتبط : تبسم های تلخ،


تاریخ : چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393 | 05:09 ب.ظ | نویسنده : hassan | نظر یادت نره